Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

Khẩu hiệu của chúng tôi là :

                        “   Sáng tạo- Hợp tác- Phát triển”

Tầm nhìn:

Trở thành 1 trong các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp khí LPG/CNG  dân dụng và công nghiệp.

Sứ mệnh:

Trở thành 1 trong những công ty hàng đầu cung cấp các dạng nhiên liệu sạch để phục vụ nhu cầu sử dụng của cộng đồng và góp phần bảo vệ môi trường.

Giá trị cốt lõi:

Cung cấp các sản phẩm An toàn , chất lượng cao cho  khách hàng và cộng đồng.

Phát triển bền vững cùng cộng đồng xã hội và môi trường thân thiện.

Đề cao tính trách nhiệm với nhân viên , khách hàng,   nhà đầu tư và đối tác.

 
Số lượt đọc: 5503 -

 

Đối tác - Khách hàng