Sơ đồ tổ chức công ty

 Là một công ty cổ phần do các nhà sáng lập là lãnh đạo của các doanh nghiệp hàng đầu của ngành dầu khí nên tổ chức của Công ty được sắp xếp để đạt được hiệu quả cao nhất. Mỗi đơn vị trong Công ty được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ nhằm tới mục đích là hiệu quả công việc và cuối cùng là kết quả kinh doanh.

Công ty được phân thành 2 khối chính : Khối Kinh doanh và Khối Sản xuất.

Khối Kinh doanh bao gồm : Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Kinh doanh

Khối Sản xuất bao gồm : Phòng An toàn - Kỹ thuật, Xưởng Chiết nạp, Xưởng Sơn

Ngoài ra, để phối hợp hoạt động giữa hai khối và hỗ trợ hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty có Ban lãnh đạo và Phòng Hành chính.

Các cán bộ của Công ty đều đảm nhiệm nhiều chức vụ, kiêm nhiệm các nhiệm vụ của các khối sao cho hoạt động được trơn chu, phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban và giảm bớt nhân sự trung gian.

Các nhân viên, công nhân của Công ty cũng được đào tạo để có thể đảm trách các nhiệm vụ khác nhau, hỗ trợ lẫn nhau trong các tình huống cần thiết, đảm bảo được nhân sự gọn nhẹ, nâng cao hiệu suất công việc.

 

Số lượt đọc: 5348 -

 

Đối tác - Khách hàng