Công ty cổ phần Dầu khí Sài Gòn - Hà Nội (SH Petro) - Là một trong số các công ty có uy tín trên thị trường chuyên cung cấp các sản phẩm liên quan đến khí hóa lỏng (LPG). Các lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi là: Chiết nạp và cung cấp chai gas dân dụng 12kg thương hiệu SH Petro cho cộng đồng...

     

BẢNG GIÁ GAS VÀ XĂNG DẦU

GIÁ GAS/LPG
Sản phẩm Tháng 08 Tháng 09
Gas chai 12 kg - Petro

306.000

303.000

Gas chai 12 kg - Hà Nội 306.000 303.000
Gas chai 12 kg - Tp HCM 306.000 303.000
GIÁ XĂNG DẦU
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-IV 20.330 20.730
Xăng RON 95-III 20.230 20.630
Xăng E5 19.220 19.600
Điêzen 0,001S V 16.630 16.960
Dầu hỏa 15.320 15.620
Mazút No2B (3.0S) 13.970 14.240

Đối tác - Khách hàng