Công ty cổ phần Dầu khí Sài Gòn - Hà Nội (SH Petro) - Là một trong số các công ty có uy tín trên thị trường chuyên cung cấp các sản phẩm liên quan đến khí hóa lỏng (LPG). Các lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi là: Chiết nạp và cung cấp chai gas dân dụng 12kg thương hiệu SH Petro cho cộng đồng...

     

BẢNG GIÁ GAS VÀ XĂNG DẦU

GIÁ GAS/LPG
Sản phẩm Tháng 12 Tháng 01
Gas chai 12 kg - Petro

438.000

415.000

Gas chai 12 kg - Hà Nội 438.000 415.000
Gas chai 12 kg - Tp HCM 438.000 415.000
GIÁ XĂNG DẦU

 

Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-V 23.010 23.470
Xăng RON 95-III 22.150 22.590
Xăng RON E5 21.350 21.770
Dầu DO 0.001S-V 23.390 23.850
Dầu DO 0.05-II 21.630 22.060
Dầu hỏa 21.800 22.230
Dầu Mazut N 2B (3.0S) 15.320 15.620
Dầu Mazut N 2B (3.5S) 13.360 13.620

 

Đối tác - Khách hàng