Công ty cổ phần Dầu khí Sài Gòn - Hà Nội (SH Petro) - Là một trong số các công ty có uy tín trên thị trường chuyên cung cấp các sản phẩm liên quan đến khí hóa lỏng (LPG). Các lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi là: Chiết nạp và cung cấp chai gas dân dụng 12kg thương hiệu SH Petro cho cộng đồng...

     

BẢNG GIÁ GAS VÀ XĂNG DẦU

GIÁ GAS/LPG
Sản phẩm Tháng 05 Tháng 06
Gas chai 12 kg - Petro

311.000

311.000

Gas chai 12 kg - Hà Nội 311.000 311.000
Gas chai 12 kg - Tp HCM 311.000 311.000
GIÁ XĂNG DẦU

 

Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-VI 13.220 13.480
Xăng RON 95-III 13.120 13.380
Xăng RON E5 12.400 12.640
Dầu DO 0.001S-V 11.040 11.260
Dầu DO 0.05-II 10.740 10.950
Dầu hỏa 8.750 8.920
Dầu Mazut N 2B (3.0S) 10.590 10.800
Dầu Mazut N 2B (3.5S) 9.490 9.670

 

Đối tác - Khách hàng