Công ty cổ phần Dầu khí Sài Gòn - Hà Nội (SH Petro) - Là một trong số các công ty có uy tín trên thị trường chuyên cung cấp các sản phẩm liên quan đến khí hóa lỏng (LPG). Các lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi là: Chiết nạp và cung cấp chai gas dân dụng 12kg thương hiệu SH Petro cho cộng đồng...

     

BẢNG GIÁ GAS VÀ XĂNG DẦU

GIÁ GAS/LPG
Sản phẩm Tháng 04 Tháng 05
Gas chai 12 kg - Petro

401.000

403.000

Gas chai 12 kg - Hà Nội 401.000 403.000
Gas chai 12 kg - Tp HCM 401.000 403.000
GIÁ XĂNG DẦU

 

Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-V 23.220 23.680
Xăng RON 95-III 22.320 22.760
Xăng RON E5 21.430 21.850
Dầu DO 0.001S-V 19.680 20.070
Dầu DO 0.05-II 18.250 18.610
Dầu hỏa 18.520 18.890
Dầu Mazut N 2B (3.0S) 17.460 17.800
Dầu Mazut N 2B (3.5S) 15.500 15.810

 

Đối tác - Khách hàng