Công ty cổ phần Dầu khí Sài Gòn - Hà Nội (SH Petro) - Là một trong số các công ty có uy tín trên thị trường chuyên cung cấp các sản phẩm liên quan đến khí hóa lỏng (LPG). Các lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi là: Chiết nạp và cung cấp chai gas dân dụng 12kg thương hiệu SH Petro cho cộng đồng...

     

BẢNG GIÁ GAS VÀ XĂNG DẦU

GIÁ GAS/LPG
Sản phẩm Tháng 01 Tháng 02
Gas chai 12 kg - Petro

385.000

368.000

Gas chai 12 kg - Hà Nội 385.000 368.000
Gas chai 12 kg - Tp HCM 385.000 368.000
GIÁ XĂNG DẦU

 

Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-VI 19.480 19.860
Xăng RON 95-III 19.380 19.760
Xăng RON E5 18.500 18.870
Dầu DO 0.001S-V 15.470 15.770
Dầu DO 0.05-II 15.170 15.470
Dầu hỏa 13.950 14.220
Dầu Mazut N 2B (3.0S) 13.100 13.360
Dầu Mazut N 2B (3.5S) 11.650 11.880

 

Đối tác - Khách hàng