Công ty cổ phần Dầu khí Sài Gòn - Hà Nội (SH Petro) - Là một trong số các công ty có uy tín trên thị trường chuyên cung cấp các sản phẩm liên quan đến khí hóa lỏng (LPG). Các lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi là: Chiết nạp và cung cấp chai gas dân dụng 12kg thương hiệu SH Petro cho cộng đồng...

     

BẢNG GIÁ GAS VÀ XĂNG DẦU

GIÁ GAS/LPG
Sản phẩm Tháng 12 Tháng 01
Gas chai 12 kg - Petro

337.000

385.000

Gas chai 12 kg - Hà Nội 337.000 385.000
Gas chai 12 kg - Tp HCM 337.000 385.000
GIÁ XĂNG DẦU

 

Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-VI 21.090 21.510
Xăng RON 95-III 20.990 21.400
Xăng RON E5 19.880 20.270
Dầu DO 0.001S-V 16.890 17.220
Dầu DO 0.05-II 16.590 16.920
Dầu hỏa 15.580 15.890
Dầu Mazut N 2B (3.0S) 13.420 13.680
Dầu Mazut N 2B (3.5S) 11.920 12.500

 

Đối tác - Khách hàng