Công ty cổ phần Dầu khí Sài Gòn - Hà Nội (SH Petro) - Là một trong số các công ty có uy tín trên thị trường chuyên cung cấp các sản phẩm liên quan đến khí hóa lỏng (LPG). Các lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi là: Chiết nạp và cung cấp chai gas dân dụng 12kg thương hiệu SH Petro cho cộng đồng...

     

BẢNG GIÁ GAS VÀ XĂNG DẦU

GIÁ GAS/LPG
Sản phẩm Tháng 12 Tháng 01
Gas chai 12 kg - Petro

454.000

444.000

Gas chai 12 kg - Hà Nội 454.000 444.000
Gas chai 12 kg - Tp HCM 454.000 444.000
GIÁ XĂNG DẦU

 

Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-IV 24.460 24.940
Xăng RON 95-III 24.360 24.840
Xăng RON E5 23.590 24.060
Dầu DO 0.001S-V 19.250 19.630
Dầu DO 0.05-II 18.900 19.270
Dầu hỏa 17.790 18.140
Dầu Mazut N 2B (3.0S) 17.090 17.430
Dầu Mazut N 2B (3.5S) 16.990 17.320

 

Đối tác - Khách hàng