Công ty cổ phần Dầu khí Sài Gòn - Hà Nội (SH Petro) - Là một trong số các công ty có uy tín trên thị trường chuyên cung cấp các sản phẩm liên quan đến khí hóa lỏng (LPG). Các lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi là: Chiết nạp và cung cấp chai gas dân dụng 12kg thương hiệu SH Petro cho cộng đồng...

     

BẢNG GIÁ GAS VÀ XĂNG DẦU

GIÁ GAS/LPG
Sản phẩm Tháng 09 Tháng 10
Gas chai 12 kg - Petro

306.000

327.000

Gas chai 12 kg - Hà Nội 306.000 327.000
Gas chai 12 kg - Tp HCM 306.000 327.000
GIÁ XĂNG DẦU

 

Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-VI 20.890 21.300
Xăng RON 95-III 20.790 21.200
Xăng RON E5 19.470 19.850
Dầu DO 0.001S-V 16.520 16.850
Dầu DO 0.05-II 16.220 16.540
Dầu hỏa 15.250 15.550
Dầu Mazut N 2B (3.0S) 12.960 13.210
Dầu Mazut N 2B (3.5S) 12.810 13.060

 

Đối tác - Khách hàng