Công ty cổ phần Dầu khí Sài Gòn - Hà Nội (SH Petro) - Là một trong số các công ty có uy tín trên thị trường chuyên cung cấp các sản phẩm liên quan đến khí hóa lỏng (LPG). Các lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi là: Chiết nạp và cung cấp chai gas dân dụng 12kg thương hiệu SH Petro cho cộng đồng...

     

BẢNG GIÁ GAS VÀ XĂNG DẦU

GIÁ GAS/LPG
Sản phẩm Tháng 03 Tháng 04
Gas chai 12 kg - Petro

400.500

380.000

Gas chai 12 kg - Hà Nội 400.500 380.000
Gas chai 12 kg - Tp HCM 400.500 380.000
GIÁ XĂNG DẦU

 

Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-VI 19.070 19.450
Xăng RON 95-III 18.970 19.340
Xăng RON E5 17.800 18.150
Dầu DO 0.001S-V 14.490 14.770
Dầu DO 0.05-II 14.140 14.420
Dầu hỏa 12.820 13.070
Dầu Mazut N 2B (3.0S) 13.880 14.150
Dầu Mazut N 2B (3.5S) 13.680 13.950

 

Đối tác - Khách hàng