Công ty cổ phần Dầu khí Sài Gòn - Hà Nội (SH Petro) - Là một trong số các công ty có uy tín trên thị trường chuyên cung cấp các sản phẩm liên quan đến khí hóa lỏng (LPG). Các lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi là: Chiết nạp và cung cấp chai gas dân dụng 12kg thương hiệu SH Petro cho cộng đồng...

     

BẢNG GIÁ GAS VÀ XĂNG DẦU

GIÁ GAS/LPG
Sản phẩm Tháng 11 Tháng 12
Gas chai 12 kg - Petro

478.500

454.000

Gas chai 12 kg - Hà Nội 478.500 454.000
Gas chai 12 kg - Tp HCM 478.500 454.000
GIÁ XĂNG DẦU

 

Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-VI 24.000 24.480
Xăng RON 95-III 23.900 24.370
Xăng RON E5 22.910 23.360
Dầu DO 0.001S-V 18.730 19.100
Dầu DO 0.05-II 18.380 18.740
Dầu hỏa 17.190 17.530
Dầu Mazut N 2B (3.0S) 16.570 16.900
Dầu Mazut N 2B (3.5S) 16.470 16.790

 

Đối tác - Khách hàng