Công ty cổ phần Dầu khí Sài Gòn - Hà Nội (SH Petro) - Là một trong số các công ty có uy tín trên thị trường chuyên cung cấp các sản phẩm liên quan đến khí hóa lỏng (LPG). Các lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi là: Chiết nạp và cung cấp chai gas dân dụng 12kg thương hiệu SH Petro cho cộng đồng...

     

BẢNG GIÁ GAS VÀ XĂNG DẦU

GIÁ GAS/LPG
Sản phẩm Tháng 03 Tháng 04
Gas chai 12 kg - Petro

346.000

277.000

Gas chai 12 kg - Hà Nội 346.000 277.000
Gas chai 12 kg - Tp HCM 346.000 277.000
GIÁ XĂNG DẦU

 

Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-VI 12.660 12.910
Xăng RON 95-III 12.560 12.810
Xăng RON E5 11.950 12.180
Dầu DO 0.001S-V 11.550 11.780
Dầu DO 0.05-II 11.250 11.470
Dầu hỏa 9.140 9.320
Dầu Mazut N 2B (3.0S) 10.550 10.760
Dầu Mazut N 2B (3.5S) 9.450 9.630

 

Đối tác - Khách hàng