Công ty cổ phần Dầu khí Sài Gòn - Hà Nội (SH Petro) - Là một trong số các công ty có uy tín trên thị trường chuyên cung cấp các sản phẩm liên quan đến khí hóa lỏng (LPG). Các lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi là: Chiết nạp và cung cấp chai gas dân dụng 12kg thương hiệu SH Petro cho cộng đồng...

     

BẢNG GIÁ GAS VÀ XĂNG DẦU

GIÁ GAS/LPG
Sản phẩm Tháng 02 Tháng 03
Gas chai 12 kg - Petro

395.500

400.500

Gas chai 12 kg - Hà Nội 395.500 400.500
Gas chai 12 kg - Tp HCM 395.500 400.500
GIÁ XĂNG DẦU

 

Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-VI 18.180 18.540
Xăng RON 95-III 18.080 18.440
Xăng RON E5 17.030 17.370
Dầu DO 0.001S-V 14.190 14.470
Dầu DO 0.05-II 13.840 14.110
Dầu hỏa 12.610 12.860
Dầu Mazut N 2B (3.0S) 13.320 13.580
Dầu Mazut N 2B (3.5S) 13.120 13.380

 

Đối tác - Khách hàng