Công ty cổ phần Dầu khí Sài Gòn - Hà Nội (SH Petro) - Là một trong số các công ty có uy tín trên thị trường chuyên cung cấp các sản phẩm liên quan đến khí hóa lỏng (LPG). Các lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi là: Chiết nạp và cung cấp chai gas dân dụng 12kg thương hiệu SH Petro cho cộng đồng...

     

BẢNG GIÁ GAS VÀ XĂNG DẦU

GIÁ GAS/LPG
Sản phẩm Tháng 10 Tháng 11
Gas chai 12 kg - Petro

330.000

333.500

Gas chai 12 kg - Hà Nội 330.000 333.500
Gas chai 12 kg - Tp HCM 330.000 333.500
GIÁ XĂNG DẦU

 

Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-VI 20.890 21.300
Xăng RON 95-III 20.790 21.200
Xăng RON E5 19.500 19.890
Dầu DO 0.001S-V 16.260 16.580
Dầu DO 0.05-II 15.960 16.270
Dầu hỏa 14.960 15.250
Dầu Mazut N 2B (3.0S) 12.440 12.680
Dầu Mazut N 2B (3.5S) 11.940 12.170

 

Đối tác - Khách hàng