Công ty cổ phần Dầu khí Sài Gòn - Hà Nội (SH Petro) - Là một trong số các công ty có uy tín trên thị trường chuyên cung cấp các sản phẩm liên quan đến khí hóa lỏng (LPG). Các lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi là: Chiết nạp và cung cấp chai gas dân dụng 12kg thương hiệu SH Petro cho cộng đồng...

     

BẢNG GIÁ GAS VÀ XĂNG DẦU

GIÁ GAS/LPG
Sản phẩm Tháng 04 Tháng 05
Gas chai 12 kg - Petro

380.000

361.000

Gas chai 12 kg - Hà Nội 380.000 361.000
Gas chai 12 kg - Tp HCM 380.000 361.000
GIÁ XĂNG DẦU

 

Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-VI 20.260 20.660
Xăng RON 95-III 20.160 20.560
Xăng RON E5 19.040 19.420
Dầu DO 0.001S-V 15.790 16.100
Dầu DO 0.05-II 15.440 15.740
Dầu hỏa 14.410 14.690
Dầu Mazut N 2B (3.0S) 15.050 15.350
Dầu Mazut N 2B (3.5S) 14.950 15.240

 

Đối tác - Khách hàng