Công ty cổ phần Dầu khí Sài Gòn - Hà Nội (SH Petro) - Là một trong số các công ty có uy tín trên thị trường chuyên cung cấp các sản phẩm liên quan đến khí hóa lỏng (LPG). Các lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi là: Chiết nạp và cung cấp chai gas dân dụng 12kg thương hiệu SH Petro cho cộng đồng...

     

BẢNG GIÁ GAS VÀ XĂNG DẦU

GIÁ GAS/LPG
Sản phẩm Tháng 07 Tháng 08
Gas chai 12 kg - Petro

306.000

306.000

Gas chai 12 kg - Hà Nội 306.000 306.000
Gas chai 12 kg - Tp HCM 306.000 306.000
GIÁ XĂNG DẦU
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-IV 20.500 20.910
Xăng RON 95-III 20.400 20.800
Xăng E5 19.350 19.730
Điêzen 0,001S V 16.800 17.130
Dầu hỏa 15.390 15.690
Mazút No2B (3.0S) 14.220 14.500

Đối tác - Khách hàng