Công ty cổ phần Dầu khí Sài Gòn - Hà Nội (SH Petro) - Là một trong số các công ty có uy tín trên thị trường chuyên cung cấp các sản phẩm liên quan đến khí hóa lỏng (LPG). Các lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi là: Chiết nạp và cung cấp chai gas dân dụng 12kg thương hiệu SH Petro cho cộng đồng...

     

BẢNG GIÁ GAS VÀ XĂNG DẦU

GIÁ GAS/LPG
Sản phẩm Tháng 08 Tháng 09
Gas chai 12 kg - Petro

316.000

317.500

Gas chai 12 kg - Hà Nội 316.000 317.500
Gas chai 12 kg - Tp HCM 316.000 317.500
GIÁ XĂNG DẦU

 

Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-VI 15.080 15.380
Xăng RON 95-III 14.980 15.270
Xăng RON E5 14.260 14.540
Dầu DO 0.001S-V 11.910 12.140
Dầu DO 0.05-II 11.510 11.740
Dầu hỏa 9.590 9.780
Dầu Mazut N 2B (3.0S) 11.140 11.360
Dầu Mazut N 2B (3.5S) 10.940 11.150

 

Đối tác - Khách hàng