Công ty cổ phần Dầu khí Sài Gòn - Hà Nội (SH Petro) - Là một trong số các công ty có uy tín trên thị trường chuyên cung cấp các sản phẩm liên quan đến khí hóa lỏng (LPG). Các lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi là: Chiết nạp và cung cấp chai gas dân dụng 12kg thương hiệu SH Petro cho cộng đồng...

     

BẢNG GIÁ GAS VÀ XĂNG DẦU

GIÁ GAS/LPG
Sản phẩm Tháng 04 Tháng 05
Gas chai 12 kg - Petro

380.000

361.000

Gas chai 12 kg - Hà Nội 380.000 361.000
Gas chai 12 kg - Tp HCM 380.000 361.000
GIÁ XĂNG DẦU

 

Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-VI 19.260 19.640
Xăng RON 95-III 19.160 19.540
Xăng RON E5 17.980 18.330
Dầu DO 0.001S-V 14.670 14.960
Dầu DO 0.05-II 14.320 14.600
Dầu hỏa 13.250 13.510
Dầu Mazut N 2B (3.0S) 14.120 14.400
Dầu Mazut N 2B (3.5S) 14.020 14.300

 

Đối tác - Khách hàng