Công ty cổ phần Dầu khí Sài Gòn - Hà Nội (SH Petro) - Là một trong số các công ty có uy tín trên thị trường chuyên cung cấp các sản phẩm liên quan đến khí hóa lỏng (LPG). Các lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi là: Chiết nạp và cung cấp chai gas dân dụng 12kg thương hiệu SH Petro cho cộng đồng...

     

BẢNG GIÁ GAS VÀ XĂNG DẦU

GIÁ GAS/LPG
Sản phẩm Tháng 06 Tháng 07
Gas chai 12 kg - Petro

325.000

306.000

Gas chai 12 kg - Hà Nội 325.000 306.000
Gas chai 12 kg - Tp HCM 325.000 306.000
GIÁ XĂNG DẦU
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-IV 21.380 21.800
Xăng RON 95-III 21.230 21.650
Xăng E5 20.270 20.670
Điêzen 0,001S V 17.290 17.630
Dầu hỏa 15.950 16.260
Mazút No2B (3.0S) 16.130 16.450

Đối tác - Khách hàng