Công ty cổ phần Dầu khí Sài Gòn - Hà Nội (SH Petro) - Là một trong số các công ty có uy tín trên thị trường chuyên cung cấp các sản phẩm liên quan đến khí hóa lỏng (LPG). Các lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi là: Chiết nạp và cung cấp chai gas dân dụng 12kg thương hiệu SH Petro cho cộng đồng...

     

BẢNG GIÁ GAS VÀ XĂNG DẦU

GIÁ GAS/LPG
Sản phẩm Tháng 09 Tháng 10
Gas chai 12 kg - Petro

317.500

323.000

Gas chai 12 kg - Hà Nội 317.500 323.000
Gas chai 12 kg - Tp HCM 317.500 323.000
GIÁ XĂNG DẦU

 

Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-VI 15.220 15.520
Xăng RON 95-III 15.120 15.420
Xăng RON E5 14.260 14.540
Dầu DO 0.001S-V 11.470 11.690
Dầu DO 0.05-II 11.200 11.340
Dầu hỏa 9.590 9.780
Dầu Mazut N 2B (3.0S) 11.200 11.340
Dầu Mazut N 2B (3.5S) 10.920 11.130

 

Đối tác - Khách hàng