Công ty cổ phần Dầu khí Sài Gòn - Hà Nội (SH Petro) - Là một trong số các công ty có uy tín trên thị trường chuyên cung cấp các sản phẩm liên quan đến khí hóa lỏng (LPG). Các lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi là: Chiết nạp và cung cấp chai gas dân dụng 12kg thương hiệu SH Petro cho cộng đồng...

     

BẢNG GIÁ GAS VÀ XĂNG DẦU

GIÁ GAS/LPG
Sản phẩm Tháng 10 Tháng 11
Gas chai 12 kg - Petro

324.500

343.500

Gas chai 12 kg - Hà Nội 324.500 343.500
Gas chai 12 kg - Tp HCM 324.500 343.500
GIÁ XĂNG DẦU

 

Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-VI 15.450 15.750
Xăng RON 95-III 15.350 15.650
Xăng RON E5 14.490 14.770
Dầu DO 0.001S-V 11.780 12.010
Dầu DO 0.05-II 11.430 11.650
Dầu hỏa 10.130 10.330
Dầu Mazut N 2B (3.0S) 11.940 12.170
Dầu Mazut N 2B (3.5S) 11.740 11.970

 

Đối tác - Khách hàng