Công ty cổ phần Dầu khí Sài Gòn - Hà Nội (SH Petro) - Là một trong số các công ty có uy tín trên thị trường chuyên cung cấp các sản phẩm liên quan đến khí hóa lỏng (LPG). Các lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi là: Chiết nạp và cung cấp chai gas dân dụng 12kg thương hiệu SH Petro cho cộng đồng...

     

BẢNG GIÁ GAS VÀ XĂNG DẦU

GIÁ GAS/LPG
Sản phẩm Tháng 02 Tháng 03
Gas chai 12 kg - Petro

477.000

461.000

Gas chai 12 kg - Hà Nội 477.000 461.000
Gas chai 12 kg - Tp HCM 477.000 461.000
GIÁ XĂNG DẦU

 

Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-V 24.350 24.830
Xăng RON 95-III 23.440 23.900
Xăng RON E5 22.540 22.990
Dầu DO 0.001S-V 21.840 22.270
Dầu DO 0.05-II 20.800 21.210
Dầu hỏa 20.840 21.250
Dầu Mazut N 2B (3.0S) 16.210 16.530
Dầu Mazut N 2B (3.5S) 14.250 14.530

 

Đối tác - Khách hàng