Công ty cổ phần Dầu khí Sài Gòn - Hà Nội (SH Petro) - Là một trong số các công ty có uy tín trên thị trường chuyên cung cấp các sản phẩm liên quan đến khí hóa lỏng (LPG). Các lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi là: Chiết nạp và cung cấp chai gas dân dụng 12kg thương hiệu SH Petro cho cộng đồng...

     

BẢNG GIÁ GAS VÀ XĂNG DẦU

GIÁ GAS/LPG
Sản phẩm Tháng 11 Tháng 12
Gas chai 12 kg - Petro

333.500

337.000

Gas chai 12 kg - Hà Nội 333.500 337.000
Gas chai 12 kg - Tp HCM 333.500 337.000
GIÁ XĂNG DẦU

 

Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-VI 21.170 21.590
Xăng RON 95-III 21.070 21.490
Xăng RON E5 19.810 20.200
Dầu DO 0.001S-V 16.280 16.600
Dầu DO 0.05-II 15.980 16.290
Dầu hỏa 14.960 15.250
Dầu Mazut N 2B (3.0S) 12.680 12.930
Dầu Mazut N 2B (3.5S) 11.940 12.170

 

Đối tác - Khách hàng