Công ty cổ phần Dầu khí Sài Gòn - Hà Nội (SH Petro) - Là một trong số các công ty có uy tín trên thị trường chuyên cung cấp các sản phẩm liên quan đến khí hóa lỏng (LPG). Các lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi là: Chiết nạp và cung cấp chai gas dân dụng 12kg thương hiệu SH Petro cho cộng đồng...

     

BẢNG GIÁ GAS VÀ XĂNG DẦU

GIÁ GAS/LPG
Sản phẩm Tháng 12 Tháng 01
Gas chai 12 kg - Petro

349.500

377.000

Gas chai 12 kg - Hà Nội 349.500 377.000
Gas chai 12 kg - Tp HCM 349.500 377.000
GIÁ XĂNG DẦU

 

Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-VI 17.030 17.370
Xăng RON 95-III 16.930 17.260
Xăng RON E5 15.940 16.250
Dầu DO 0.001S-V 12.990 13.240
Dầu DO 0.05-II 12.640 12.890
Dầu hỏa 11.550 11.780
Dầu Mazut N 2B (3.0S) 12.470 12.710
Dầu Mazut N 2B (3.5S) 12.270 12.510

 

Đối tác - Khách hàng